KAROLINSKA INSTITUTET
Department of Odontology
Division of Periodontology
 

Information till dig som deltar i vår studie där vi
undersöker laserbehandling vid peri-implantit

           

Vi är en forskargrupp vid Karolinska Institutet som studerar effekten av laserbehandling vid peri-implantit (  implantat lossning). Syftet är att utvärdera lasermetoden gentemot traditionell kirurgisk behandling.

Studien omfattar fyra besök, den inledande undersökningen och behandling samt kontroller efter två veckor, och 6 månader.  Vid första besöket genomgår du en noggrann klinisk undersökning med röntgenbildstagning samt insamling av bakterie- och immunförsvarsprov. Vid nästkommande besök börjar laserbehandlingen, vilket kan ta 1-2 tillfällen beroende på behandlingsbehovet. Först behandlar vi tandköttet kring de drabbade implantaten med en diodlaser. Därefter använder vi en PAD, som innebär att vi applicerar en gel kring implantatet och aktiverar dess antibakteriella egenskap med ljus.

           
Din medverkan är helt frivillig och du kan avbryta
din medverkan när du vill utan att uppge något skäl.
           
Undersökningsresultaten och proverna förs in i en databas utan dina personuppgifter (namn och personnummer). Hanteringen av dessa uppgifter kommer enbart ske av forskargruppen. Önskar du registerutdrag om dig själv så får du gärna kontakta någon av oss.
           

Forskargruppen består av:

 

     
Talat Qadri
Tatandläkare, Odont Dr.
Gunnar Johannsen
Specialisttandläkare, Dr Med Sc.
E-mail: talat.qadri@ki.se E-mail: gunnar.johannsen@ki.se    
       
       
Sebastian Malmqvist
Tandhygienist, Med Kand.
 E-mail: sebastian.malmqvist@ki.se