KAROLINSKA INSTITUTET
Department of Odontology
Division of Periodontology
 
Information till dig som deltar i vår studie av
laserbehandling vid tandlossning / tandköttsinflamation
           

Vi är en grupp tandläkare/forskare vid Karolinska Institutet som studerar effekten av laserbehandling vid tandlossning. Vår studie syftar till att jämföra effekten av behandling av tandlossning med två olika mjuka lasrar.

Studien inleds med en noggrann klinisk undersökning innan laser behandlingen påbörjas. Behandling med mjuklaser är helt smärtfri och ger inga efterbesvär. Behandlingen med laser omfattar 6 besök med en veckas mellanrum. Vid varje besök belyses tandköttet på 16 punkter i överkäkens sidopartier. 
Den ena sidan kommer att behandlas med en HeNe laser och den andra med en diod laser. 
De kliniska undersökningarna kompletteras med bakterieprover och analyser av den vätska som finns i tandköttsfickan för att mäta graden av inflammation. Den ordinarie behandlingen av din tandlossningssjukdom är inte beroende av din medverkan i detta projekt.

           
Din medverkan är helt frivillig och du kan avbryta
din medverkan när du vill utan att uppge något skäl.
           
Data från kliniska undersökningen och från laboratorieanalyserna kommer att föras in i en databas men utan personliga uppgifter som namn och personnummer. Hanteringen av datauppgifter kommer bara att ske av forskargruppen. Om du vill ha registerutdrag om dig själv så behöver du bara kontakta någon av oss.
           
Ansvariga
för studien är:
     

Talat Qadri, tandläkare, doktorand
Fjärdhundragatan 41C
74530 Enköping

Anders Gustafsson, specialisttandläkare, docent
Odontologiska institutionen, Karolinska Institutet
Box 4064, 14104 Huddinge
Tel. 0171-31261 Tel. 08-7288331    
E-mail: info@kamidental.se E-mail: Anders.Gustafsson@ofa.ki.se