KAROLINSKA INSTITUTET
Department of Odontology
Division of Periodontology
 
Information till dig som deltar i
vår studie om behandling av tandköttsfickor med laser
           

Vi är en grupp bestående av tandhygienist/tandläkare/forskare vid Karolinska Institutet som studerar effekten av laserbehandling vid tandlossning och tandköttsinflammation. Syftet med vår studie är att jämföra effekten av kirurgisk laser med konventionell behandling av tandlossning.

Studien inleds med en noggrann klinisk undersökning innan behandlingen påbörjas. Ena sidan av underkäken behandlas på konventionellt sätt d.v.s. genom att ta bort tandsten med bedövning i tandköttsfickan med handinstrument och andra sidan med kirurgisk laser (ND-YAG). Vi följer upp med ytterligare 3st noggranna undersökningar med 1vecka, 3månader och 12månaders intervall. De kliniska undersökningarna kompletteras med tagning av bakterieprov och analyser av den vätska som finns i tandköttsfickan för att mäta graden av inflammation

           
Din medverkan är helt frivillig och du kan avbryta
din medverkan när du vill utan att uppge något skäl.
           
Data från den kliniska undersökningen och från laboratorieanalyserna kommer att föras in i en databas men utan personliga uppgifter som namn och personnummer. Hanteringen av datauppgifter kommer bara att ske av forskargruppen. Om du vill ha registerutdrag om dig själv så behöver du bara kontakta någon av oss.
           
Ansvariga för studien är:      


Talat Qadri, tandläkare, doktorand
Fjärdhundragatan 41C
74530 Enköping

Tel. 0171 – 312 61 
E-mail: talat.qadri@mbox.lidnet.se


Anders Gustafsson, specialisttandläkare, docent
Odontologiska institutionen, Karolinska Institutet
Box 4064,  14104 Huddinge

Tel. 08 – 524 883 31  
E-mail: Anders.Gustafsson@ofa.ki.se