Problem med tandlossning och tandimplantat?

Behandling med laser utan smärta och obehag?

Javisst!!

Kami Dental AB har alltid legat i framkanten av dentaltekniken. Det var länge sedan vi investerade i moderna tekniker som digital röntgen och dentala lasrar. Men vi intresserar oss inte bara för det teknologiska – vi tar oss tid med patienten. Vården sker på patientens villkor hos oss.

Lasrar är självklara instrument i vår behandlingsstrategi, då de möjliggör behandling utan smärta och obehag. Behandling av lösa/infekterade tandimplantat är normalt besvärligt och smärtsamt därför har vi utvecklat en bättre metod som bygger på laser. Lasern har möjlighet att bygga upp benet runt det lösa implantatet och därmed fästa implantatet i benet igen.

Den digitala röntgenutrustningen behöver endast en femtedel (1/5) av strålningen jämfört med den gamla analoga tekniken, vidare behövs inga giftiga framkallningsvätskor som belastar miljön. Att sedan bilderna kommer direkt och är av bättre kvalitet gör ju inte saken sämre.

Vi sätter Dig och Miljön i centrum.

Min avhandling om laserbehandling vid tandlossning